W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Komisja ds. etyki w nauce

Komisja ds. etyki w nauce działa przy Polskiej Akademii Nauk. Jej członków wybiera Zgromadzenie Ogólne PAN spośród kandydatów zgłoszonych przez całe środowisko naukowe i akademickie.

Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostek naukowych Akademii oraz instytutów badawczych (w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne).

Z własnej inicjatywy komisja może kierować sprawy do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja upowszechnia też standardy etyki i rzetelności w badaniach naukowych.

Komisja opracowała kodeks etyki pracownika naukowego. Zebrała w nim zalecenia dotyczące m. in. postępowania z danymi naukowymi, procedurami badawczymi, praktykami wydawniczymi, recenzowaniem i opiniowaniem prac.

Skład Komisji do Spraw Etyki w Nauce w kadencji 2023 - 2026: 

  • Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, czł. rzecz. PAN
  • Zastępca Przewodniczącego: Prof. dr hab. Osman Achmatowicz
  • Członkowie: 
   Prof. dr hab. Barbara Bilińska, czł. koresp. PAN
   Prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler
   Prof. dr hab. Henryk Kozłowski, czł. rzecz. PAN (01.01.2023 – 17.05.2024)
   Prof. dr hab. Paweł Łuków
   Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, czł. rzecz. PAN
   Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt (od 17.05.2024)
   Prof. dr hab. Józef Szudy, czł. rzecz. PAN
   Ks. prof. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki

Kontakt:

Polska Akademia Nauk
Komisja ds. etyki w nauce

Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

tel. +48 22 182 61 15
fax +48 22 182 70 50
kewn@pan.pl

Tag

Powiadom znajomego