W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Polska Akademia Nauk


Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

akademia@pan.pl

tel. +48 22 182-60-00
fax +48 22 182-70-50

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Kontakt

Polska Akademia Nauk


Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

akademia@pan.pl

tel. +48 22 182-60-00
fax +48 22 182-70-50

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2020

Statystyki strony Działalność PAN
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Specjalista w Gabinecie Prezesa 516
Kancelaria Akademii 407
Świadczenie usług w zakresie przygotowania do druku publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk w podziale na dwie części 300
Świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk 241
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dot. przebudowy instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w budynku Oddziału PAN we Wrocławiu 226
Jak pracujemy w dobie COVID-19 207
Finanse 187
Rejestry, ewidencje i archiwa 162
Polityka prywatności 160
Status prawny 160
Sukcesywne świadczenie usług organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych w zakresie dostawy biletów lotniczych 154
Gabinet Prezesa 151
Specjalista w Biurze Finansów i Budżetu 144
Elektroniczna skrzynka podawcza 142
Dane kontaktowe 139
Biuro Finansów i Budżetu 130
Inspektor ochrony danych 127
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki 124
Zespół Spraw Pracowniczych 114
Zespół Prawny 112
Biuro ds. Doskonałości Naukowej 109
Biuro Współpracy z Zagranicą 106
Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję 106
Zespół Teleinformatyki 103
Zespół Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych 102
Zespół Gospodarczy 101
Zespół Zamówień Publicznych 101
Zespół Audytu Wewnętrznego 98
Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej 95
Samodzielne stanowisko ds. BHP 93
Samodzielne stanowisko ds. antykorupcyjnych 90
Specjalista w Stacji Naukowej w Wiedniu 68
Harmonogram posiedzeń organów kolegialnych PAN w 2021 roku 64
Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie na 4-letnią kadencję 63
Biuro Organizacyjno-Majątkowe 61
Kazuń Nowy, gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie 61
Aktualizacja programów producenta Advantec na rok 2021 60
Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN na 4-letnią kadencję 56
Ruszył nowy BIP Polskiej Akademii Nauk 54
Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31 50
Gdańsk, ul. Świętojańska 47/48 46
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w budynku Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 31 44
Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję 41
Rzecznik prasowy 38
Spółki 38
Ochaby Małe, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie 37
Stanowiska zespołu ds. COVID-19 37
Fundacje 34
Spokojnych Świąt! 30
Zabrze, ul. Gdańska 30
Statystyki strony Władze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Władze 489
Prezes i wiceprezesi 245
Zgromadzenie Ogólne 153
Kanclerz 139
Prezydium 94
Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych 91
Zespół doradczy ds. COVID-19 68
Zespoł ds. opracowania projektu założeń zmian w ustawie o PAN 27
Roman Słowiński 23
Stanisław Filipowicz 23
Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN 23
Paweł Rowiński 20
Romuald Zabielski 20
Stanisław Czuczwar 20
Jerzy Duszyński 15
Statystyki strony Korporacja uczonych
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje o członkach PAN 443
Akademia Młodych Uczonych 174
Wydziały 164
Komitety naukowe 136
Oddziały 133
Komitety problemowe 105
Komisja ds. etyki w nauce 100
Komisja rewizyjna 99
Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych 46
Wydział I - Nauk Humanistycznych i Społecznych 45
Wydział III - Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi 44
Wydział IV - Nauk Technicznych 37
Komitety narodowe 34
Komitety naukowe przy Wydziale I 34
Oddział PAN w Krakowie 34
Komitety naukowe przy Wydziale II 32
Oddział PAN w Katowicach 31
Oddział PAN w Gdańsku 30
Oddział PAN we Wrocławiu 27
Wybory członków PAN 27
Wydział V - Nauk Medycznych 27
Oddział PAN w Łodzi 26
Komitety problemowe przy Prezydium PAN 24
Komitety naukowe przy Wydziale V 23
Komitety problemowe przy Wydziale I 23
Oddział PAN w Poznaniu 23
Komitety naukowe przy Wydziale III 22
Oddział PAN w Lublinie 22
Oddział PAN w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie 22
Komitety narodowe przy Wydziale I 20
Komitety narodowe przy Wydziale IV 17
Komitety naukowe przy Wydziale IV 17
Komitety narodowe przy Prezydium PAN 16
Komitety problemowe przy Wydziale IV 12
Statystyki strony Jednostki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Instytuty naukowe 639
Rejestr instytutów naukowych 394
Pomocnicze jednostki naukowe 144
Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych 91
PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie 55
Zagraniczne stacje naukowe 44
Domy pracy twórczej 34
PAN Dom Seniora 34
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska 31
PAN Zakład Doświadczalny w Kórniku „Szkółki Kórnickie” 30
PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie 28
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka 28
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie 28
Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu 27
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 26
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt) 25
Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie 23
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 21
Statystyki strony Dokumenty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut PAN 1123
Decyzja nr 49/2020 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2021 103
Zarządzenie nr 3/2021 92
Decyzja nr 51/2020 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 67 Polska Akademia Nauk 74
Zarządzenie nr 81/2020 73
Zarządzenie nr 1/2021 61
Zarządzenie nr 80/2020 59
Decyzja nr 1/2021 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii 58
Decyzja nr 2/2021 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach kwoty wydatków budżetu państwa, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 57
Scenariusze na 2021 rok (stanowisko nr 9 z 5 stycznia 2021 r.) 23
Sprawozdanie roczne 22
Zarządzenie nr 83/2020 21
Komentarz do stanowiska nr 9 zespołu ds. COVID-19 (14 stycznia 2021 r.) 18
Stanowisko Prezydium PAN ws. szczepień przeciwko COVID-19 (19 stycznia 2021 r.) 16
Epidemia to problem społeczny (stanowisko nr 5 z 3 listopada 2020 r.) 15
Larum w obliczu kryzysu COVID-19 (stanowisko nr 3 z 11 października 2020 r.) 15
Pierwsza szczepionka przeciw COVID-19 zatwierdzona (stanowisko nr 8 z 21 grudnia 2020 r.) 15
Zrozumieć COVID-19 (opracowanie z 16 września 2020 r.) 15
O złudnej nadziei (stanowisko nr 4 z 27 października 2020 r.) 12
Szczepienie jedynym racjonalnym wyborem (stanowisko nr 7 z 15 grudnia 2020 r.) 12
Zarządzenie nr 5/2021 11
Jak w walce z epidemią unikać ciągłego „rozpoznawania bojem” (stanowisko nr 6 z 17 listopada 2020 r.) 10
Negowanie pandemii jest nieetyczne i niegodziwe (stanowisko nr 1 z 7 sierpnia 2020 r.) 10
O powrocie uczniów do szkół (stanowisko nr 2 z 19 sierpnia 2020 r.) 10