W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Polska Akademia Nauk


Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

akademia@pan.pl

tel. +48 22 182-60-00
fax +48 22 182-70-50

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Deklaracja dostępności

Polska Akademia Nauk (PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Polska Akademia Nauk (PAN).

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo

 • Staramy się nie publikować skanów – zamieszczamy dokumenty z warstwą tekstową. Jednak niektóre pliki nie mają odpowiedniego formatowania oraz struktury, która ułatwia przeglądanie ich zawartości. Pracujemy nad tym, aby wszystkie treści były docelowo poprawnie przygotowane.
 • Nie wszystkie teksty są napisane prostym językiem. W miarę możliwości wyjaśniamy trudne pojęcia i procedury.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia

 • Mapy – są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Treści archiwalne (niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań) – są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Pliki wytworzone przez podmioty inne niż PAN (przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów) – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Polska Akademia Nauk (PAN).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

 1. przejdź do głównego menu
 2. przejdź do treści
 3. przejdź do wyszukiwarki
 4. przejdź do mapy serwisu

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

 • Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu”
 • Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Borowa-Malinowska. Adres poczty elektronicznej do osoby odpowiedzialnej bip@pan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 182 66 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Borowa-Malinowska, bip@pan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 182 66 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP PAN odpowiada Sekretariat Kanclerza PAN, tel. +48 22 182 61 82, kancelaria@pan.pl.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zgłoszenie rozpatrzymy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności (albo dostępu w alternatywnej formie) nie jest możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności (lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji), możesz złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości możesz także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba PAN mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W związku z zabytkowym charakterem obiektu jego dostępność architektoniczna jest ograniczona. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zarządcy budynku.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane