W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Deklaracja dostępności

Polska Akademia Nauk (PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Polska Akademia Nauk (PAN).

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-21.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo

 • Staramy się nie publikować skanów – zamieszczamy dokumenty z warstwą tekstową. Jednak niektóre pliki nie mają odpowiedniego formatowania oraz struktury, która ułatwia przeglądanie ich zawartości. Pracujemy nad tym, aby wszystkie treści były docelowo poprawnie przygotowane.
 • Nie wszystkie teksty są napisane prostym językiem. W miarę możliwości wyjaśniamy trudne pojęcia i procedury.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia

 • Mapy – są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Treści archiwalne (niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań) – są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Pliki wytworzone przez podmioty inne niż PAN (przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów) – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Polska Akademia Nauk (PAN).

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowaliśmy stronę tak, aby mógł z niej wygodnie korzystać każdy, niezależnie od używanego urządzenia, systemu operacyjnego czy przeglądarki.

Strona automatycznie dopasowuje się do wielkości ekranu. Można ją bez problemu powiększać. Wystarczy skorzystać ze standardowych skrótów (np. dla Windows kombinacja klawiszy ctrl oraz +). Powiększać można też wielkość czcionki w artykułach za pomocą dostępnych tam przycisków. Dla osób słabowidzących opracowaliśmy wersję tekstową oraz wersję o zwiększonym kontraście.

Po stronie można się poruszać za pomocą myszki lub klawiatury. Klawisz tab przesuwa kursor do poszczególnych elementów nawigacji. Kombinacja shift+tab cofa kursor na poprzednią pozycję. Po wciśnięciu klawisza enter przejdziesz do wybranej treści. Używaj strzałek „w górę” i „w dół”, aby przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Misiak. Kontakt: bip@pan.pl, tel. + 48 22 182 66 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP PAN odpowiada Sekretariat Kanclerza PAN, tel. +48 22 182 61 82, kancelaria@pan.pl.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zgłoszenie rozpatrzymy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności (albo dostępu w alternatywnej formie) nie jest możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności (lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji), możesz złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości możesz także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba PAN mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W związku z zabytkowym charakterem obiektu jego dostępność architektoniczna jest ograniczona. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zarządcy budynku.

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego