W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Komisja ds. etyki w nauce

Komisja ds. etyki w nauce działa przy Polskiej Akademii Nauk. Jej członków wybiera Zgromadzenie Ogólne PAN spośród kandydatów zgłoszonych przez całe środowisko naukowe i akademickie.

Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostek naukowych Akademii oraz instytutów badawczych (w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne).

Z własnej inicjatywy komisja może kierować sprawy do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja upowszechnia też standardy etyki i rzetelności w badaniach naukowych.

Komisja opracowała kodeks etyki pracownika naukowego. Zebrała w nim zalecenia dotyczące m. in. postępowania z danymi naukowymi, procedurami badawczymi, praktykami wydawniczymi, recenzowaniem i opiniowaniem prac.

Skład Komisji do Spraw Etyki w Nauce w kadencji 2023 - 2026: 

  • Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, czł. rzecz. PAN
  • Zastępca Przewodniczącego: Prof. dr hab. Osman Achmatowicz
  • Członkowie: 
   Prof. dr hab. Barbara Bilińska, czł. koresp. PAN
   Prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler
   Prof. dr hab. Henryk Kozłowski, czł. rzecz. PAN
   Prof. dr hab. Paweł Łuków
   Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, czł. rzecz. PAN
   Prof. dr hab. Józef Szudy, czł. rzecz. PAN
   Ks. prof. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki

Kontakt:

Polska Akademia Nauk
Komisja ds. etyki w nauce

Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

tel. +48 22 182 61 15
fax +48 22 182 70 50
kewn@pan.pl

Tag

Powiadom znajomego