W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Wybory członków Akademii Młodych Uczonych w 2024 roku

Wybory członków Akademii Młodych Uczonych w 2024 roku

Kandydatów można zgłaszać do 29 lutego 2024. Nowych członków Akademii Młodych Uczonych (AMU) poznamy 20 czerwca 2024. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem, wzorami dokumentów oraz podstawą prawną.

Nowych członków wybierze na 151. sesji Zgromadzenie Ogólne PAN. Poszczególne wydziały PAN mogą wskazać określoną liczbę kandydatów:

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych  – 3 kandydatów,
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych – 4 kandydatów,
Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi – 4 kandydatów,
Wydział IV Nauk Technicznych – 4 kandydatów,
Wydział V Nauk Medycznych – 2 kandydatów.
Kto może kandydować

Członkiem AMU może zostać osoba, która:

nie ukończyła 38. roku życia (w dniu wyboru),
ma co najmniej stopień naukowy doktora.
Kandydaci powinni wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.

Jak zgłosić kandydatów

Zgłoszenia adresowane do Prezesa PAN trzeba przesłać listownie do 29 lutego 2024 roku.

Nasz adres:

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

Należy załączyć następujące dokumenty (zgodne z opublikowanymi wzorami):

zgłoszenie kandydata na członka AMU,
ankieta kandydata na członka AMU,
zgoda na kandydowanie na członka AMU oraz przetwarzanie danych osobowych.
Kto może zgłaszać kandydatów

Kandydatów na członków AMU może zgłosić:

trzech członków PAN,
rada naukowa instytutu naukowego lub instytutu badawczego, posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
senat uczelni posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego,
pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki naukowe.
O AMU

Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 roku, aby promować badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Kadencja członka AMU trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.

 

Wybory 2024 – podstawa prawna

https://dokumenty.pan.pl/PolskaAkademiaNauk/document/263/Uchwala-62_2023 w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych w podziale na poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk
Uchwała nr 4/2021 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu trybu zgłaszania wraz z rekomendacjami, trybu wyboru członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych
Uchwała nr 8/2018 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 października 2018 r. w sprawie regulaminu trybu zgłaszania wraz z rekomendacjami, trybu wyboru członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych
Statut Polskiej Akademii Nauk
 

Załączniki

Powiadom znajomego