W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Oświadczenie ws. uaktualnionej listy czasopism

W związku z opublikowaniem 9 lutego 2021 r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki uaktualnionej listy czasopism my niżej podpisani przedstawiciele środowisk naukowych informujemy, że nie braliśmy udziału w sporządzeniu tej listy.

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że publikacje w czasopismach naukowych stanowią ważny element komunikowania wyników badań, upowszechniania nauki oraz wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami badawczymi. Są również ważnym elementem budowania korzystnego wizerunku państwa, które rozwija swoją innowacyjną gospodarkę opierając się na wiedzy. W tym kontekście dobór czasopism przez autorów i dostęp do światowych baz publikacji musi być adekwatny do uprawianej dyscypliny nauki oraz powszechnie uznawanych w jej ramach sposobów komunikowania efektów badań naukowych.

Należy przy tym pamiętać, że Polska posiada wiele własnych czasopism naukowych, często o kilkudziesięcioletniej tradycji. Najlepsze czasopisma krajowe, czasami niedoceniane, wymagają wsparcia państwa w dążeniu do osiągnięcia międzynarodowej rozpoznawalności, gdyż stanowią ważny element dokumentowania dorobku naukowego pracowników polskich szkół wyższych i instytutów badawczych oraz stanowią źródło informacji dla dużej części otoczenia społeczno-gospodarczego. Systemowego wsparcia finansowego na poziomie ministerstwa wymaga także publikowanie w renomowanych wydawnictwach zagranicznych, co umożliwiłoby racjonalizację związanych z tym kosztów przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego dostępu polskich badaczy do międzynarodowego systemu prezentowania wyników badań.

Stoimy na stanowisku, że najbliższa ewaluacja jednostek naukowych powinna być prowadzona na podstawie znanych wcześniej kryteriów, umożliwiających porównanie dorobku naukowego różnych ośrodków w poszczególnych dyscyplinach nauki.

Wprowadzanie zmian na tym etapie może spowodować problemy formalne i podważyć zaufanie środowiska do rzetelności ewaluacji. Zmiany w liście czasopism, będące efektem doskonalenia mechanizmów ewaluacji, powinny dotyczyć kolejnych ewaluacji i być prowadzone na podstawie merytorycznych oraz transparentnych kryteriów i konsultacji.

  • Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński, członek korespondent PAN
  • Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
  • Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr hab. Dariusz Surowik, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Warszawa, 16 lutego 2021 roku

Tag

Powiadom znajomego