W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Nowi członkowie PAN i AMU wybrani

Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało nowych członków Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Młodych Uczonych (AMU). Prezentujemy wyniki i gratulujemy wyróżnionym badaczkom i badaczom.

Status członka będzie przysługiwał nowo wybranym osobom od 1 stycznia 2022 roku.

Członkowie rzeczywiści PAN – wyniki wyborów 2021

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych

 1. Jerzy Axer (prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski)
 2. Dariusz Doliński (prof. dr hab., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 3. Andrzej Rottermund (prof. dr hab., emeryt, Zamek Królewski w Warszawie)
 4. Michał Tymowski (prof. dr hab., emeryt, Uniwersytet Warszawski)

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

 1. Włodzimierz Bednarski (prof. dr hab., emeryt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 2. Jerzy Duszyński (prof. dr hab., Instytut Biologii Doświadczalnej PAN)
 3. Małgorzata Mańka (prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 4. Jacek Oleksyn (prof. dr hab., Instytut Dendrologii PAN)
 5. Marek Świtoński (prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 6. Erwin Wąsowicz (prof. dr hab., Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
 7. Jan Franciszek Żmudziński (prof. dr hab., emeryt, Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB)

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

 1. Piotr Biler (prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski)
 2. Bogusław Buszewski (prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 3. Lech Tadeusz Januszkiewicz (prof. dr hab., Instytut Matematyczny PAN)
 4. Marek Pfützner (prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski)
 5. Feliks Przytycki (prof. dr hab., Instytut Matematyczny PAN)
 6. Paweł Rowiński (prof. dr hab., Instytut Geofizyki PAN)
 7. Andrzej Sobolewski (prof. dr hab., Instytut Fizyki PAN)
 8. Grażyna Stochel (prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński)
 9. Jacek Waluk (prof. dr hab., Instytut Chemii Fizycznej  PAN, Uniwersytet Kardynała  Stefana Wyszyńskiego)
 10. Andrzej Witkowski (prof. dr hab., Uniwersytet Szczeciński)

Wydział IV Nauk Technicznych

 1. Jan Awrajcewicz (prof. dr hab., Politechnika Łódzka)
 2. Elżbieta Frąckowiak (prof. dr hab., Politechnika Poznańska)
 3. Andrzej Jajszczyk (prof. dr hab. inż., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 4. Jerzy Lis (prof. dr hab. inż., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 5. Janusz Mroczka (prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska)
 6. Maciej Ogorzałek (prof. dr hab. inż., Uniwersytet Jagielloński)
 7. Henryk Petryk (prof. dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
 8. Czesława Rosik-Dulewska (prof. dr hab. inż., Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN)

Wydział V Nauk Medycznych

 1. Tomasz Brzozowski (prof. dr hab. n. med., Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
 2. Stanisław Jerzy Czuczwar (prof. dr hab. n. med., Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 3. Ewa Szczepańska-Sadowska (prof. dr hab. n. med., Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 4. Michał Tendera (prof. dr hab. n. med., Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Członkowie korespondenci PAN – wyniki wyborów 2021

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych

 1. Michał Buchowski (prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Europaische Universitat Viadrina)
 2. Barbara Engelking (prof. dr hab., Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 3. Marian Gorynia (prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 4. Aleksandra Łuszczyńska (prof. dr hab., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 5. Konrad Osajda (prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski)
 6. Jarosław Włodarczyk (prof. dr hab., Instytut Historii Nauki PAN)
 7. Marcin Wodziński (prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski)

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

 1. Agnieszka Dobrzyń (prof. dr hab., Instytut Biologii Doświadczalnej PAN)
 2. Marek Figlerowicz (prof. dr hab., Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Poznańska)
 3. Małgorzata Jędryczka (prof. dr hab., Instytut Genetyki Roślin PAN)
 4. Agnieszka Wierzbicka (prof. dr hab., Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN)
 5. Artur Zdunek (prof. dr hab., Instytut Agrofizyki PAN)

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

 1. Konrad Banaszek (prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski)
 2. Krzysztof Bogdan (prof. dr hab., Politechnika Wrocławska)
 3. Agnieszka Gałuszka (prof. dr hab., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 4. Izabella Grzegory (prof. dr hab., Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
 5. Dariusz Andrzej Kaczorowski (prof. dr hab., Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
 6. Mariusz Lemańczyk (prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 7. Mieczysław Łapkowski (prof. dr hab., Politechnika Śląska)
 8. Hanna Jurata Mazur-Marzec (prof. dr hab., Uniwersytet Gdański)
 9. Ludomir Newelski (prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski)
 10. Piotr Stepnowski (prof. dr hab., Uniwersytet Gdański)
 11. Karol Życzkowski (prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński)

Wydział IV Nauk Technicznych

 1. Teodor Paweł Gotszalk (prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska)
 2. Mariusz Malinowski (prof. dr hab. inż., Warszawska)
 3. Michał Malinowski (prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska)
 4. Dariusz Mikielewicz (prof. dr hab. inż., Politechnika Gdańska)
 5. Marek Pawełczyk (prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska)
 6. Dorota Pijanowska (prof. dr hab. inż., Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN)
 7. Natalia Sobczak (prof. dr hab. inż., Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN)
 8. Jerzy Stefanowski (prof. dr hab. inż., Politechnika Poznańska)

Wydział V Nauk Medycznych

 1. Irina Kowalska (prof. dr hab. n. med., Uniwersytet Medyczny Białymstoku)
 2. Andrzej Pilc (prof. dr hab. n. med., Instytut Farmakologii PAN, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 3. Janusz Rybakowski (prof. dr hab. n. med., Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 4. Marek Sanak (prof. dr hab. n. med., Uniwersytet Jagielloński)

Członkowie Akademii Młodych Uczonych – wyniki wyborów 2021

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych

 1. Aleksandra Bilewicz (dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
 2. Karolina Hansen (dr hab., Uniwersytet Warszawski)
 3. Monika Stobiecka (dr, Uniwersytet Warszawski)

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

 1. Michał Bogdziewicz (dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 2. Szymon Drobniak (dr hab., Uniwersytet Jagielloński)
 3. Barbara Uszczyńska-Ratajczak (dr hab. inż., Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)
 4. Artur Wiktor (dr hab. inż., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

 1. Szymon Chorąży (dr hab., Uniwersytet Jagielloński)
 2. Anna Dyrdał (dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 3. Joanna Kułaga-Przymus (dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 4. Arkadiusz Marek Tomczyk (dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 5. Michał Tomza (dr hab., Uniwersytet Warszawski)

Wydział IV Nauk Technicznych

 1. Andrzej Katunin (dr hab. inż., Politechnika Śląska)
 2. Anna Kłos (dr hab. inż., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
 3. Łukasz Sadowski (dr hab. inż., Politechnika Wrocławska)
 4. Marzena Smol (dr hab., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN)

Wydział V Nauk Medycznych

 1. Ewelina Piktel (dr n. med., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 2. Maciej Sałaga (dr hab. n. med., Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

O członkach PAN

Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.

Członkiem krajowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Maksymalna liczba członków krajowych Akademii wynosi 350. Włączenie w poczet członków krajowych Akademii następuje poprzez wybór na członka korespondenta PAN. Zgromadzenie Ogólne PAN wyróżnia aktywność członków korespondentów – na rzecz nauki i Akademii – wyborem na członków rzeczywistych.

O AMU

Akademia Młodych Uczonych to część struktur korporacyjnych PAN. Powstała w 2010 roku i zrzesza utalentowanych badaczy i badaczki młodego pokolenia. Zabiera głos w sprawach istotnych dla nauki i szkolnictwa wyższego, aktywizuje środowisko młodych uczonych i popularyzuje wiedzę.

Członków AMU wybiera Zgromadzenie Ogólne PAN spośród kandydatek i kandydatów, którzy nie ukończyli 38 lat, mają co najmniej stopień naukowy doktora i mogą pochwalić się wybitnym dorobkiem naukowym. Kadencja członka AMU trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.

Wyniki wyborów 2021 – podstawa prawna

 • Uchwała nr 5/2021 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia  3 grudnia 2021 roku w sprawie ważności wyboru członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk
 • Uchwała nr 6/2021 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia  3 grudnia 2021 roku w sprawie ważności wyboru członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk
 • Uchwała nr 7/2021 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia  3 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru członków Akademii Młodych Uczonych

Tag

Powiadom znajomego