W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk


Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

akademia@pan.pl

tel. +48 22 182-60-00
fax +48 22 182-70-50

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium PAN

uchwała nr: 21/2021
uchwała nr 21/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie reorganizacji Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 20/2021
uchwała nr 20/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie reorganizacji Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 19/2021
uchwała nr 19/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2021, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 18/2021
uchwała nr 18/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2020
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 17/2021
uchwała nr 17/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 16/2021
uchwała nr 16/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie powołania członków Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021-2022
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 15/2021
uchwała nr 15/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie reorganizacji Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 14/2021
uchwała nr 14/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie reorganizacji Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 13/2021
uchwała nr 13/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie reorganizacji Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 12/2021
uchwała nr 12/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 1/2021
uchwała nr 1/2021
jakiego organu Zgromadzenie Ogólne PAN
z dnia
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Akademii Nauk za lata 2020-2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 11/2021
uchwała nr 11/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie nadania Regulaminu Medalu im. Stefana Banacha
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 10/2021
uchwała nr 10/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie reorganizacji Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 9/2021
uchwała nr 9/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. powołania przewodniczących komitetów naukowych działających przy Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 8/2021
uchwała nr 8/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie powołania członków Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021-2022
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 7/2021
uchwała nr 7/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2021, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 6/2021
uchwała nr 6/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych w podziale na poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 5/2021
uchwała nr 5/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie wyboru członków krajowych Akademii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 4/2021
uchwała nr 4/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. nadania regulaminu Medalu im. Stefana Banacha PAN
Status uchwały Uchylona
uchwała nr: 3/2021
uchwała nr 3/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, polegające na wydzierżawieniu nieruchomości położonych w Inulcu i Baranowie (gmina Mikołajki, powiat mrągowski) oraz w Wierzbie (gmina Ruciane-Nida, powiat piski)
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 2/2021
uchwała nr 2/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2021-2022
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 1/2021
uchwała nr 1/2021
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie utworzenia komitetu problemowego przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2021-2022
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 4/2020
uchwała nr 4/2020
jakiego organu Zgromadzenie Ogólne PAN
z dnia
w sprawie zmiany statutu Polskiej Akademii Nauk
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 39/2020
uchwała nr 39/2020
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 58/2019
uchwała nr 58/2019
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii
Status uchwały Obowiązująca