W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium PAN

uchwała nr: 35/2022
uchwała nr 35/2022
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie programu 147. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 34/2022
uchwała nr 34/2022
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. likwidacji Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 33/2022
uchwała nr 33/2022
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk polegające na obciążeniu dwoma hipotekami nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Instytutu, położonej w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 20
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 32/2022
uchwała nr 32/2022
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie reorganizacji Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 31/2022
uchwała nr 31/2022
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie wsparcia finansowego dla naukowców z Ukrainy ze środków pozabudżetowych, które stanowią przychód powstały w wyniku wspólnego przedsięwzięcia z partnerami zewnętrznymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 30/2022
uchwała nr 30/2022
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2023 w zakresie przewidzianym dla Polskiej Akademii Nauk
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 29/2022
uchwała nr 29/2022
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 28/2022
uchwała nr 28/2022
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2022, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 27/2022
uchwała nr 27/2022
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. likwidacji Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 26/2022
uchwała nr 26/2022
jakiego organu Prezydium PAN
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie polegające na ustanowieniu nieodpłatnych służebności przesyłu na działce o numerze 359/3 położonej w Krakowie, w dzielnicy Krowodrza, obręb nr 44 oraz zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze 359/5 położonej w Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7A na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
status uchwały obowiązująca