W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Zamówienia publiczne

XML

Od 2022 roku zamówienia powyżej 130 000 zł netto (podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) prowadzimy na platformie przetargowej. Wykonawcy mogą z niej korzystać bezpłatnie.

Zamówienie na: Dostawa pakietu licencji wraz z aktualizacją oprogramowania i wymianą urządzenia trade up
Zamówienie na Dostawa pakietu licencji wraz z aktualizacją oprogramowania i wymianą urządzenia trade up
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZZP.261.9.2021
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Wartość zamówienia powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert elektroniczna platforma zakupowa
Zamówienie na: Usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową węzła ciepłowniczego oraz przebudową poddasza na cele biurowe w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”
Zamówienie na Usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową węzła ciepłowniczego oraz przebudową poddasza na cele biurowe w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy BOM.141./DIR.33.2021/JD.MS
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową węzła ciepłowniczego oraz przebudową poddasza na cele biurowe w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28
Zamówienie na Wykonanie robót budowlanych związanych z budową węzła ciepłowniczego oraz przebudową poddasza na cele biurowe w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy ZZP.261.7.2021
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert elektroniczna platforma zakupowa
Zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych wraz z aranżacją (holu windowego i korytarzy) w zakresie remontu piętra XXVI w PKiN
Zamówienie na Wykonanie robót budowlanych wraz z aranżacją (holu windowego i korytarzy) w zakresie remontu piętra XXVI w PKiN
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZZP.261.6.2021
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert elektroniczna platforma zakupowa
Zamówienie na: Wykonanie usługi porządkowania i archiwizacji materiałów archiwalnych (kategoria A) oraz dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B) o łącznej wielkości ok. 72,5 m. b.
Zamówienie na Wykonanie usługi porządkowania i archiwizacji materiałów archiwalnych (kategoria A) oraz dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B) o łącznej wielkości ok. 72,5 m. b.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy BWZ.176.3.2021.DŚO
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert bwz@pan.pl
Zamówienie na: Odnowienie serwisu EU i IR dla urządzenia Barracuda Email Security Gateway na okres 36 miesięcy
Zamówienie na Odnowienie serwisu EU i IR dla urządzenia Barracuda Email Security Gateway na okres 36 miesięcy
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZT.261.7.20921
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia dostawa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert krzysztof.janczewski@pan.pl
Zamówienie na: Sukcesywny zakup i dostawa papieru i materiałów biurowych do Zamawiającego na terenie całej Polski
Zamówienie na Sukcesywny zakup i dostawa papieru i materiałów biurowych do Zamawiającego na terenie całej Polski
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia dostawa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert elzbieta.kornijenko@pan.pl
Zamówienie na: Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) wraz z nadzorem – etap II
Zamówienie na Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) wraz z nadzorem – etap II
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy 116/2021
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert platforma elektroniczna
Zamówienie na: Całodobowa ochrona osób i mienia w Zamku w Kórniku oraz ochrona obiektów (ul. Zamkowa 5 i 8 w Kórniku) przez monitorowanie wizyjne systemu dozoru telewizyjnego (CCTV), monitorowanie sygnałów z zabezpieczeń elektronicznych (SSNiW) oraz interwencji grup patrolu interwencyjnego
Zamówienie na Całodobowa ochrona osób i mienia w Zamku w Kórniku oraz ochrona obiektów (ul. Zamkowa 5 i 8 w Kórniku) przez monitorowanie wizyjne systemu dozoru telewizyjnego (CCTV), monitorowanie sygnałów z zabezpieczeń elektronicznych (SSNiW) oraz interwencji grup patrolu interwencyjnego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy 117/2021
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert platforma elektroniczna
Zamówienie na: Wykonanie usługi polegającej na likwidacji stanowisk barszczy kaukaskich w województwie warmińsko-mazurskim
Zamówienie na Wykonanie usługi polegającej na likwidacji stanowisk barszczy kaukaskich w województwie warmińsko-mazurskim
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy BOM.DNW.221.8.1/2021MP
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych wraz z aranżacją (holu windowego i korytarzy) w zakresie remontu piętra XXVI w PKiN
Zamówienie na Wykonanie robót budowlanych wraz z aranżacją (holu windowego i korytarzy) w zakresie remontu piętra XXVI w PKiN
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy ZZP.261.5.2021
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert platforma elektroniczna
Zamówienie na: Usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji robót budowlanych „Wykonanie robót budowlanych wraz z aranżacją (holu windowego i korytarzy) w zakresie remontu piętra XXVI w PKiN”
Zamówienie na Usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji robót budowlanych „Wykonanie robót budowlanych wraz z aranżacją (holu windowego i korytarzy) w zakresie remontu piętra XXVI w PKiN”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy BOM.146.2018/DIR.38.2021/JD.MS
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Zamówienie na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZZP.261.3.2021
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia dostawa
Wartość zamówienia powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert platforma elektroniczna
Zamówienie na: Wykonanie usługi wyceny nieruchomości
Zamówienie na Wykonanie usługi wyceny nieruchomości
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy BOM.DNW.220.4.2021.KB
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia zaproszenie do złożenia oferty
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: Usługi kominiarskie
Zamówienie na Usługi kominiarskie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy BOM.DNW.220.13.AA/DS
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia zaproszenie do złożenia oferty
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert dorota.stankiewicz@pan.pl
Zamówienie na: Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości Polskiej Akademii Nauk położonej przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku
Zamówienie na Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości Polskiej Akademii Nauk położonej przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZZP.261.4.2021
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert platforma elektroniczna
Zamówienie na: Zakup paliwa do samochodów służbowych Kancelarii PAN
Zamówienie na Zakup paliwa do samochodów służbowych Kancelarii PAN
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZZP.261.5.2021.PP
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia dostawa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: Wykonanie usługi z zakresu tłumaczenia pisemnego, redakcji oraz korekty tekstów naukowych i popularnonaukowych
Zamówienie na Wykonanie usługi z zakresu tłumaczenia pisemnego, redakcji oraz korekty tekstów naukowych i popularnonaukowych
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZZP.261.4.2021.PP
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert iwona.szustowicz@pan.pl
Zamówienie na: Dostawę licencji na oprogramowanie dla Polskiej Akademii Nauk w podziale na dwie części
Zamówienie na Dostawę licencji na oprogramowanie dla Polskiej Akademii Nauk w podziale na dwie części
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZZP.261.2.2021
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia dostawa
Wartość zamówienia powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert platforma elektroniczna
Zamówienie na: Złożenie oferty cenowej na meble biurowe wraz z montażem i transportem
Zamówienie na Złożenie oferty cenowej na meble biurowe wraz z montażem i transportem
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia usługa z dostawą
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert jolanta.kulinska@pan.pl