W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Zamówienia publiczne

XML

Od 2022 roku zamówienia powyżej 130 000 zł netto (podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) prowadzimy na platformie przetargowej. Wykonawcy mogą z niej korzystać bezpłatnie.

Zamówienie na: dostawę i montaż systemu UPS wraz z serwisem na okres 36 miesięcy
Zamówienie na dostawę i montaż systemu UPS wraz z serwisem na okres 36 miesięcy
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZT.261.20.2022
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia dostawa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert asi@pan.pl
Zamówienie na: Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej robót budowlanych w zakresie wzmocnienia płyt i belek nośnych stropów lub ich wymiany oraz naprawy zarysowań ścian nośnych i działowych w budynku Muzeum i Instytutu Zoologii PAN przy ul. Wilczej 64 w Warszawie, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim w zakresie wynikającym z tej dokumentacji
Zamówienie na Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej robót budowlanych w zakresie wzmocnienia płyt i belek nośnych stropów lub ich wymiany oraz naprawy zarysowań ścian nośnych i działowych w budynku Muzeum i Instytutu Zoologii PAN przy ul. Wilczej 64 w Warszawie, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim w zakresie wynikającym z tej dokumentacji
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy BOM.255/DIR.56.2022/JD
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert bom@pan.pl
Zamówienie na: Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej remontu ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych wraz z przyległymi korytarzami oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń biurowych do funkcji pomieszczeń socjalnych w zabytkowym budynku Oddziału PAN we Wrocławiu, ul. Podwale 75 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z tych pozwoleń, z możliwością udzielenia zamówienia.
Zamówienie na Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej remontu ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych wraz z przyległymi korytarzami oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń biurowych do funkcji pomieszczeń socjalnych w zabytkowym budynku Oddziału PAN we Wrocławiu, ul. Podwale 75 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z tych pozwoleń, z możliwością udzielenia zamówienia.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy BOM.421/DIR.82.2022/MS
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert bom@pan.pl
Zamówienie na: Usługa polegająca na dostawie i montażu mebli oraz wyposażenia pokoi i pomieszczeń wspólnego użytkowania w związku z przebudową budynku Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk w Konstancinie Jez. ul. J.K. Chodkiewicza 3/5 I etap 2 piętro.
Zamówienie na Usługa polegająca na dostawie i montażu mebli oraz wyposażenia pokoi i pomieszczeń wspólnego użytkowania w związku z przebudową budynku Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk w Konstancinie Jez. ul. J.K. Chodkiewicza 3/5 I etap 2 piętro.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy DS-ZO-5-2022
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert domseniora@ds.pan.pl
Zamówienie na: ochronę fizyczną osób i mienia przez Wykonawcę posiadającego, stosownie do wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
Zamówienie na ochronę fizyczną osób i mienia przez Wykonawcę posiadającego, stosownie do wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy MZ-ZP-9-2022
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert szczegóły w ogłoszeniu
Zamówienie na: Wykonanie audytu zewnętrznego Kancelarii PAN
Zamówienie na Wykonanie audytu zewnętrznego Kancelarii PAN
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert zp@pan.pl
Zamówienie na: remont dachu budynku frontowego oraz oficyny Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu
Zamówienie na remont dachu budynku frontowego oraz oficyny Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP/3/2022
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert administration@paris.pan.pl
Zamówienie na: Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) – etap IV
Zamówienie na Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) – etap IV
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy 242/2022
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert elektroniczna platforma zakupowa (szczegóły w ogłoszeniu)
Zamówienie na: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy technicznej
Zamówienie na Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy technicznej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy BOM.34/DIR.7.2022/JG
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert bom@pan.pl
Zamówienie na: Rozeznanie rynku cen w zakresie dostawy komputerów stacjonarnych Dell OptiPlex 7000
Zamówienie na Rozeznanie rynku cen w zakresie dostawy komputerów stacjonarnych Dell OptiPlex 7000
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZT.261.19.2022
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia dostawa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert admin@pan.pl
Zamówienie na: usługę usunięcia szkody powstałej w wyniku zalania ścian pomieszczenia archiwum oraz sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu
Zamówienie na usługę usunięcia szkody powstałej w wyniku zalania ścian pomieszczenia archiwum oraz sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Termin składania ofert
Sposób składania ofert administration@paris.pan.pl
Zamówienie na: rozeznanie rynku cen na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń przy realizacji robót budowlanych pn. „PAN Dom Seniora-Budynek Główny- Przebudowa budynku PAN z dostosowaniem do obowiązujących przepisów - Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie- Jeziornie.” – etap I p. 2 z możliwością udzielenia zamówienia.
Zamówienie na rozeznanie rynku cen na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń przy realizacji robót budowlanych pn. „PAN Dom Seniora-Budynek Główny- Przebudowa budynku PAN z dostosowaniem do obowiązujących przepisów - Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie- Jeziornie.” – etap I p. 2 z możliwością udzielenia zamówienia.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy DS-ZO-2-2022
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert domseniora@ds.pan.pl
Zamówienie na: rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia na transport zbiorów bibliotecznych ze Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rzymie (Włochy) do Biblioteki Kórnickiej w Polsce oraz dokumentacji archiwalnej Stacji do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Zamówienie na rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia na transport zbiorów bibliotecznych ze Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rzymie (Włochy) do Biblioteki Kórnickiej w Polsce oraz dokumentacji archiwalnej Stacji do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert agnieszka.stefaniak@rzym.pan.pl
Zamówienie na: rozeznania rynku cen na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji robót budowlanych „PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – budynek zabytkowy – wykonanie rewitalizacji dachu w budynku Muzeum Ziemi w Warszawie przy Aleja Na Skarpie 20/26”
Zamówienie na rozeznania rynku cen na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji robót budowlanych „PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – budynek zabytkowy – wykonanie rewitalizacji dachu w budynku Muzeum Ziemi w Warszawie przy Aleja Na Skarpie 20/26”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert szczegóły w ogłoszeniu
Zamówienie na: Rozeznanie rynku cen w zakresie tłumaczenia pisemnego, redakcji oraz korekty tekstów naukowych i popularnonaukowych z możliwością udzielenia zamówienia
Zamówienie na Rozeznanie rynku cen w zakresie tłumaczenia pisemnego, redakcji oraz korekty tekstów naukowych i popularnonaukowych z możliwością udzielenia zamówienia
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy BK.261.6.2022
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert katarzyna.kalinowska@pan.pl