W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Zamówienia publiczne

XML

Od 2022 roku zamówienia powyżej 130 000 zł netto (podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) prowadzimy na platformie przetargowej. Wykonawcy mogą z niej korzystać bezpłatnie.

Zamówienie na: usługa podziału/scalenia działek w m. Jabłonna
Zamówienie na usługa podziału/scalenia działek w m. Jabłonna
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy BM.DON.220.2024.AB
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert bm@pan.pl
Zamówienie na: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia na usługę cateringu dla Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
Zamówienie na ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia na usługę cateringu dla Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
Status zamówienia aktualne
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert olsztyn@pan.pl
Zamówienie na: na sukcesywną dostawę jednorazowych opakowań do żywności i innych artykułów jednorazowego użytku dla Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie - z możliwością udzielenia zamówienia, nr sprawy: 14/2024/ZP
Zamówienie na na sukcesywną dostawę jednorazowych opakowań do żywności i innych artykułów jednorazowego użytku dla Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie - z możliwością udzielenia zamówienia, nr sprawy: 14/2024/ZP
Status zamówienia aktualne
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia dostawa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert zp@palacjablonna.pan.pl
Zamówienie na: Zorganizowanie cateringu podczas 55. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN Oddział w Lublinie
Zamówienie na Zorganizowanie cateringu podczas 55. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN Oddział w Lublinie
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert lublin@pan.pl
Zamówienie na: świadczenie usługi cateringowej podczas Zgromadzenia Członków Oddziału PAN we Wrocławiu.
Zamówienie na świadczenie usługi cateringowej podczas Zgromadzenia Członków Oddziału PAN we Wrocławiu.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy OW.261.2.2024
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert dorota.malik@pan.pl
Zamówienie na: Zorganizowanie cateringu podczas warsztatów zorganizowanych w Poleskim Parku Narodowym w Urszulinie.
Zamówienie na Zorganizowanie cateringu podczas warsztatów zorganizowanych w Poleskim Parku Narodowym w Urszulinie.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy PAN OL.4100_7_ZP_2024
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert lublin@pan.pl
Zamówienie na: Usługę cateringu w związku z organizacją Zgromadzenia Ogólnego O/PAN w Poznaniu
Zamówienie na Usługę cateringu w związku z organizacją Zgromadzenia Ogólnego O/PAN w Poznaniu
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy OPoznan.261.2.2024
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert maria.osiak@pan.pl
Zamówienie na: na obsługę fotograficzną i filmową Polskiej Akademii Nauk z możliwością udzielenia zamówienia
Zamówienie na na obsługę fotograficzną i filmową Polskiej Akademii Nauk z możliwością udzielenia zamówienia
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert media@pan.pl
Zamówienie na: Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej oraz projektu koncepcyjnego remontu, stabilizacji oraz wzmocnienia konstrukcji budynku dawnej stajni na terenie założenia pałacowo – parkowego w Polskiej Akademii Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnej, nr sprawy: 12/2024/ZP
Zamówienie na Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej oraz projektu koncepcyjnego remontu, stabilizacji oraz wzmocnienia konstrukcji budynku dawnej stajni na terenie założenia pałacowo – parkowego w Polskiej Akademii Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnej, nr sprawy: 12/2024/ZP
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert zp@palacjablonna.pan.pl
Zamówienie na: dwie usługi cateringu konferencyjnego dla 50 osób każda, podczas posiedzeń naukowo-organizacyjnych Oddziału PAN w Gdańsku w dniach: 28 maja 2024 r. oraz 14 czerwca 2024 r. w Gdańsku
Zamówienie na dwie usługi cateringu konferencyjnego dla 50 osób każda, podczas posiedzeń naukowo-organizacyjnych Oddziału PAN w Gdańsku w dniach: 28 maja 2024 r. oraz 14 czerwca 2024 r. w Gdańsku
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy OG.261.1.2024
Zamawiający Kancelaria PAN - Oddział PAN w Gdańsku
Tryb zamówienia zaproszenie do złożenia oferty
Rodzaj zamówienia usługa z dostawą
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert gdansk@pan.pl
Zamówienie na: wykonanie usługi pn: ”Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (kontrola techniczna): roczna, półroczna, pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej” z możliwością udzielenia zamówienia.
Zamówienie na wykonanie usługi pn: ”Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (kontrola techniczna): roczna, półroczna, pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej” z możliwością udzielenia zamówienia.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy BM.DZN.223.3.2024/RS
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert bm@pan.pl
Zamówienie na: usługa cateringu dla uczestników Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Łodzi w dniu 20.05.2024r.
Zamówienie na usługa cateringu dla uczestników Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Łodzi w dniu 20.05.2024r.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy OŁ.261.1.2024
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia zaproszenie do złożenia oferty
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert lodz@pan.pl lub listownie na dres: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 137/139.
Zamówienie na: Przeprowadzenie szkolenia mającego na celu wsparcie naukowców w dopracowywaniu ich wniosków European Research Council (ERC)./ conducting a workshop to help researchers improve their applications for the European Research Council (ERC).
Zamówienie na Przeprowadzenie szkolenia mającego na celu wsparcie naukowców w dopracowywaniu ich wniosków European Research Council (ERC)./ conducting a workshop to help researchers improve their applications for the European Research Council (ERC).
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert karol.bialach@pan.pl
Zamówienie na: na usługi wyceny nieruchomości dla województwa warmińsko-mazurskiego z możliwością udzielenia zamówienia
Zamówienie na na usługi wyceny nieruchomości dla województwa warmińsko-mazurskiego z możliwością udzielenia zamówienia
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy BOM.220.4.2024.KB
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Katarzyna.boniecka@pan.pl
Zamówienie na: wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji robót budowlanych, pn. „Roboty budowlane polegające na przebudowie tarasu i odwodnieniu terenu, przy budynku Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31”.
Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji robót budowlanych, pn. „Roboty budowlane polegające na przebudowie tarasu i odwodnieniu terenu, przy budynku Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31”.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy BM.DIR.211.16.2024
Zamawiający Polska Akademia Nauk
Tryb zamówienia rozeznanie rynku
Rodzaj zamówienia usługa
Termin składania ofert
Sposób składania ofert bm@pan.pl