bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.10.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Majątek Polskiej Akademii Nauk

Mienie Akademii obejmuje prawa majątkowe, a w szczególności prawo własności, prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tymi gruntami.

Zestawienia dotyczące gruntów i budynków PAN na dzień 30.12.2012r.
Budynki Polskiej Akademii Nauk w rozbiciu na województwa
Grunty Polskiej Akademii Nauk w rozbiciu na województwaOpublikował: Jan Szałek
Publikacja dnia: 15.10.2013
Podpisał: PAN
Dokument z dnia: 10.12.2010
Dokument oglądany razy: 12 784