W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk


Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

akademia@pan.pl

tel. +48 22 182-60-00
fax +48 22 182-70-50

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Decyzje Prezesa PAN

XML
Decyzja nr: 15/2021
Decyzja nr 15/2021
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
Zmieniające decyzję w spr. zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2021
Status obowiązująca
Decyzja nr: 14/2021
Decyzja nr 14/2021
Wydana przez Prezesa PAN
Z dnia
W sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania treści w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Akademii Nauk
Status obowiązująca
Decyzja nr: 12/2021
Decyzja nr 12/2021
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2021 w części 67 Polska Akademia Nauk
Status obowiązująca
Decyzja nr: 8/2021
Decyzja nr 8/2021
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie ustalenia wysokości wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Nauk, w tym zagranicznych stacji naukowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych
Status obowiązująca
Decyzja nr: 7/2021
Decyzja nr 7/2021
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (Polish Institute of Advanced Studies, PIASt)
Status obowiązująca
Decyzja nr: 6/2021
Decyzja nr 6/2021
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie powołania komisji do spraw ustalenia warunków integracji krakowskich jednostek naukowych Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
Status obowiązująca
Decyzja nr: 5/2021
Decyzja nr 5/2021
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Polskiej Akademii Nauk, pomocnicze jednostki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk
Status obowiązująca
Decyzja nr: 4/2021
Decyzja nr 4/2021
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie w sprawie powołania komisji do spraw oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego oraz opracowania warunków połączenia Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN z Instytutem Dendrologii PAN
Status obowiązująca
Decyzja nr: 3/2021
Decyzja nr 3/2021
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
Zmieniające decyzję w spr. nadania statutu jednostce organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Status obowiązująca
Decyzja nr: 2/2021
Decyzja nr 2/2021
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach kwoty wydatków budżetu państwa, która nie wygasa z upływem roku budżetowego
Status obowiązująca