W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Decyzje Prezesa PAN

XML
Decyzja nr: 38/2023
Decyzja nr 38/2023
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
Zmieniające decyzję w spr. podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2023 w części 67 Polska Akademia Nauk
Status obowiązująca
Decyzja nr: 37/2023
Decyzja nr 37/2023
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
Zmieniające decyzję w spr. powołania Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021-2024
Status obowiązująca
Decyzja nr: 36/2023
Decyzja nr 36/2023
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
Zmieniające decyzję w spr. podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2023 w części 67 Polska Akademia Nauk
Status obowiązująca
Decyzja nr: 33/2023
Decyzja nr 33/2023
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie powołania Komisji do spraw oceny działalności i ustalenia szczegółowych warunków likwidacji pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (Polish Institute of Advanced Studies, PIASt)
Status obowiązująca
Decyzja nr: 31/2023
Decyzja nr 31/2023
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie powołania Zespołu do spraw witryn internetowych Polskiej Akademii Nauk
Status obowiązująca
Decyzja nr: 30/2023
Decyzja nr 30/2023
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu zmian w statucie Polskiej Akademii Nauk
Status obowiązująca
Decyzja nr: 28/2023
Decyzja nr 28/2023
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej II instancji do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych jednostek naukowych Akademii przy Prezesie Akademii
Status obowiązująca
Decyzja nr: 27/2023
Decyzja nr 27/2023
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie określenia zasad wydatkowania środków finansowych na działalność komitetów Polskiej Akademii Nauk
Status obowiązująca
Decyzja nr: 26/2023
Decyzja nr 26/2023
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2023 w części 67 Polska Akademia Nauk
Status obowiązująca
Decyzja nr: 16/2023
Decyzja nr 16/2023
Wydana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Z dnia
W sprawie powoływania zespołu doradczego do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk
Status obowiązująca