Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości_Jabłonna 2088/2
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego