1 lutego 2022 pani profesor rozpocznie drugą kadencję na stanowisku dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Gratulujemy!

Konkurs został ogłoszony w grudniu 2021. Kandydaci musieli przedstawić m.in. koncepcję funkcjonowania instytutu oraz informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.

Dowiedz się więcej o postępowaniu konkursowym

O badaczce

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń specjalizuje się w fizjologii mięśni. W IBD PAN kieruje Pracownią Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych. Od 2022 roku jest członkinią krajową Polskiej Akademii Nauk.