Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen (zmiana 06.12.2021)
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (zmiana 06.12.2021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty