Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Informacja o wyniku przetargu