Miasta znacząco przyczyniają się do zmiany klimatu, a jednocześnie są szczególnie wrażliwe na skutki globalnego ocieplenia. Przykładowo po 2040 roku z powodu fal upałów  w Warszawie śmiertelność wzrośnie nawet ponad 225% w odniesieniu do sytuacji obecnej – ostrzega zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego działający przy prezesie PAN.

Jakie kroki powinny zatem podjąć miasta? „(…) muszą z jednej strony podejmować działania mitygacyjne, czyli powstrzymujące zmianę klimatu poprzez radykalne ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych (…), z drugiej zaś – działania adaptacyjne, pozwalające w krótkim czasie przystosować się do nasilających się ekstremów klimatycznych” – wskazuje zespół w komunikacie z 4 października 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

O grupie ekspertów

Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego działa przy prezesie PAN od kwietnia 2020. Zadaniem grupy jest doradztwo naukowe w zakresie osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej. Uczeni służą wsparciem merytorycznym w stworzeniu ambitnej polityki klimatycznej oraz planu transformacji w kierunku tzw. gospodarki zeroemisyjnej.

Przewodniczącym zespołu jest prof. Szymon Malinowski, członek PAN, fizyk atmosfery, który od lat popularyzuje wiedzę o klimacie. Ze strony kierownictwa PAN za współpracę odpowiada prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Akademii, hydrolog i hydrodynamik związany z Instytutem Geofizyki PAN.

Poznaj skład zespołu

Czytaj stanowiska zespołuZałączniki: