Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia oferty na platformie elektronicznej.Załączniki:

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana 02.08.2021
SWZ
SWZ - zmiana 02.08.2021
SWZ (wersja edytowalna)
SWZ (wersja edytowalna) - zmiana 02.08.2021
Załącznik nr 7a do SWZ
Załącznik nr 7b do SWZ
Załącznik nr 7c do SWZ
Załącznik nr 7d do SWZ
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 8a do SWZ
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 10 do SWZ
Pytania i odpowiedzi
Przedmiar (izolacja ścian)
Przedmiar (izolacja ścian) po zmianie tytułu (03.08.2021)
Przedmiar (izolacja ścian piwnicznych)
Sprostowanie
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert