Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia oferty na platformie elektronicznej.Załączniki:

Ogłoszenie (zmiana 02.08.2021)
SWZ
SWZ (wersja edytowalna)
Załącznik nr 7a do SWZ
Załącznik nr 7b do SWZ
Załącznik nr 7c do SWZ
Załącznik nr 7d do SWZ
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 8a do SWZ
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 10 do SWZ
Pytania i odpowiedzi
Przedmiar (izolacja ścian)
Przedmiar (izolacja ścian piwnicznych)