Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia oferty na platformie elektronicznej.Załączniki:

Ogłoszenie
SWZ
SWZ (wersja edytowalna)
Załącznik nr 7a do SWZ
Załącznik nr 7b do SWZ
Załącznik nr 7c do SWZ
Załącznik nr 7d do SWZ
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 8a do SWZ
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 10 do SWZ