Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia oferty na platformie elektronicznej.