2021

  • Uchwała nr 2/2021 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2020 r.