Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia oferty na platformie elektronicznej.Załączniki:

Ogłoszenie
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ
Załączniki nr 1-7 do OPZ
Załączniki do SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania do SWZ i zmiana terminu
Załącznik nr 1 do SWZ OPZ (zmiana 01.07.2021)
Wykaz planowanych inwestycji w 2021 roku