Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia oferty na platformie elektronicznej.Załączniki:

Ogłoszenie
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ
Załączniki nr 1-7 do OPZ
Załączniki do SWZ