Zamówienie na elektronicznej platformie zakupowej.Załączniki:

Ogłoszenie
Załączniki do SWZ
SWZ
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert