2021

UchwaƂa nr 17/2021 Prezydium PAN z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2021