Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie nr 27/2021
Załącznik nr 1 Zasady gospodarowania nieruchomościami użyczonymi Instytutom Polskiej Akademii Nauk
Załącznik nr 2 Zasady gospodarowania nieruchomościami oddanymi do zarządzania jednostkom organizacyjnym Polskiej Akademii Nauk nieposiadającym osobowości prawnej
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia udziału w przetargu
Załącznik nr 3 Zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk
Załącznik nr 3 Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk
Załącznik nr 4 Zasady sprzedaży mieszkań stanowiących własność Polskiej Akademii Nauk
Załącznik nr 5 Zasady najmu i dzierżawy
Załącznik nr 6 Regulamin prac Komisji Przetargowej
Załącznik nr 7 Regulamin przeprowadzania przetargów
Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Przetargowej
Załącznik nr 1 do Regulaminu - potwierdzenie wpłaty wadium