Stanowisko objął 1 kwietnia 2021 roku. Kadencja potrwa 4 lata. O wynikach konkursu poinformował Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Ogłoszenie o konkursie i zawiadomienie o wyborze

Prof. Andrzej Rychard jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w socjologii polityki, gospodarki oraz postkomunistycznej transformacji. Funkcję dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN pełnił już w latach 1991-2000 oraz 2012-2020.

Zobacz także: