Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia oferty na platformie elektronicznej.Załączniki:

Ogłoszenie
SWZ
Załączniki do SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.03.2021)
Odpowiedzi na pytania do SWZ w tym zmiana SWZ i zmiana terminu składania ofert (22.03.2021)
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy po zmianie (22.03.2021)
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty