Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na 2021 r.

Podstawa prawna: decyzja nr 49/2020 prezesa PAN z 18 grudnia 2020 roku ws. zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2021