Ewidencję nieruchomości prowadzi Biuro Organizacyjno-Majątkowe.

Sposób udostępniania danych

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Podstawa prawna