Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia oferty na platformie elektronicznej.Załączniki:

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 2 - Ekspertyza stanu technicznego ścian piwnicznych budynku w zakresie ochrony przeciwwilgociowej z października 2017 r.
Załącznik nr 2 - Ekspertyza stanu technicznego ścian piwnicznych budynku w zakresie ochrony przeciwwilgociowej z października 2017 r. – Rzut piwnicy
Załącznik nr 2a - Ekspertyza tarasu zewnętrznego przylegającego do budynku głównego z 2019 r.
Załącznik nr 2b - Opinia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku ws. tarasu zewnętrznego z dn. 8.05.2020 r.
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1