Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia oferty na platformie elektronicznej.Załączniki:

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty