Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia oferty na platformie elektronicznej.Załączniki:

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zmiana ogłoszenia (07.01.2021)
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ (07.01.2021)
Zmiana załącznika nr 8 (07.01.2021)
Informacja z otwarcia ofert