Fundacje, w których PAN jest fundatorem:

Fundacja Botaniki Polskiej im. Władysława Szafera

ul. Lubicz 46
31-512 Kraków

Fundacja Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

ul. Nowy Świat 72 lok. 105
00-330 Warszawa

Fundacja Pro Chemia Bioorganica

ul. Z Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych

ul. Newelska 6 lok. 314
01-447 Warszawa

Fundacja Jagiellońskie Centrum Badań Medycznych

ul. Podzamcze 22 lok. 9
30-003 Kraków

Fundacja Rozwoju Nauk Zarządzania

pl. Defilad 1 lok. 704
01-901 Warszawa

Fundacja im. Prof. Manfreda Lachsa

ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki

ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Fundacja Aktywizacja

ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok. 9A
02-004 Warszawa

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Pałac Czartoryskich
plac Litewski 2
20-080 Lublin