Fundacje, w których PAN jest fundatorem:

Fundacja Botaniki Polskiej im. Władysława Szafera

ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Fundacja Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

ul. Nowy Świat 72 lok. 105, 00-330 Warszawa

Fundacja Pro Chemia Bioorganica

ul. Z Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych

ul. Newelska 6 lok. 314, 01-447 Warszawa

Fundacja Jagiellońskie Centrum Badań Medycznych

ul. Podzamcze 22 lok. 9, 30-003 Kraków

Fundacja Rozwoju Nauk Zarządzania

pl. Defilad 1 lok. 704, 01-901 Warszawa

Fundacja im. Prof. Manfreda Lachsa

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Pałac Czartoryskich, plac Litewski 2, 20-080 Lublin