Dyrekcja:

Dyrektor: prof. Arkadiusz Nowak

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych i rozwoju: dr Paweł Kojs

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: inż. Piotr Zakrzewski

Kontakt:

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa

tel. +48 22 648 38 56; 22 754 26 10 
ob.sekr@obpan.pl 
https://ogrod-powsin.pl 

Kontakty do pracowników

elektroniczna skrzynka podawcza: PANOB/domyslna

NIP: 525 15 75 083
REGON: 000325713