Dyrekcja:

Dyrektor: prof. Arkadiusz Nowak

Zastępca dyrektora ds. naukowych: wakat

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: Piotr Zakrzewski

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych i rozwoju: wakat

Kontakt:

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa

tel. +48 22 754 26 10, +48 723 615 000

ob.sekr@obpan.pl

https://ogrod-powsin.pl