Dyrekcja:

Dyrektor: prof. dr hab. Tomasz Jasiński

Zastępca dyrektora: Katarzyna Woźniak

 

Kontakt:

ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik-Zamek

tel. +48 61 817 00 81, +48 531 998 263

sekretariat.zamek@bk.pan.pl

http://www.bkpan.poznan.pl