Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych jest stałym organem doradczym prezesa PAN. Rozpatruje sprawy skierowane do niej przez prezesa Akademii, dyrektorów jednostek naukowych PAN lub członków Rady (w kwestiach istotnych dla działania jednostek naukowych).

Skład:

 • przewodniczący: prof. Tadeusz Burczyński, członek rzeczywisty PAN
 • zastępcy przewodniczącego: dr hab. Celina Nowak, prof. Cezary Sławiński, członek korespondent PAN
 •  członkowie:
  • prof. Leonora Bużańska
  • prof. Marianna Czaplicka
  • dr hab. Monika Stanny
  • dr hab. Ewa Dahlig - Turek
  • dr hab. Karol Palka
  • prof. Roman Puźniak
  • prof. Lucyna Śliwa
  • prof. Zbigniew Trybuła
  • prof. Agnieszka Wierzbicka, członek korespondent PAN

Kontakt:

tel. +48 22 182 61 35