Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych jest stałym organem doradczym prezesa PAN. Rozpatruje sprawy skierowane do niej przez prezesa Akademii, dyrektorów jednostek naukowych PAN lub członków Rady (w kwestiach istotnych dla działania jednostek naukowych).

Skład:

 • przewodniczący: prof. Tadeusz Burczyński, członek rzeczywisty PAN
 • zastępczyni przewodniczącego: dr hab. Celina Nowak
 • członkowie:
  • prof. Marianna Czaplicka
  • prof. Marek Figlerowicz, członek korespondent PAN
  • dr hab. Hanna Krajewska
  • prof. Marcin Opałło
  • prof. Roman Puźniak
  • prof. Cezary Sławiński, członek korespondent PAN
  • prof. Zbigniew Trybuła
  • prof. Agnieszka Wierzbicka, członek korespondent PAN
  • prof. Michał Witt
  • prof. Anna Zielińska

Kontakt:

tel. +48 22 182 61 34
rdjn@pan.pl