Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych jest stałym organem doradczym prezesa PAN. Rozpatruje sprawy skierowane do niej przez prezesa Akademii, dyrektorów jednostek naukowych PAN lub członków Rady (w kwestiach istotnych dla działania jednostek naukowych).

Skład:

 • przewodniczący: prof. Tadeusz Burczyński, członek rzeczywisty PAN
 • zastępczyni przewodniczącego: dr hab. Celina Nowak
 • członkowie:
  • prof. Marianna Czaplicka
  • prof. Marek Figlerowicz, członek korespondent PAN
  • dr hab. Rafał Kowalczyk
  • dr hab. Hanna Krajewska
  • prof. Marcin Opałło
  • prof. Cezary Sławiński, członek korespondent PAN
  • prof. Zbigniew Trybuła
  • prof. Małgorzata Witko, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Michał Witt

Kontakt:

tel. +48 22 182 61 34
rdjn@pan.pl