Prowadzimy rejestr instytutów naukowych PAN. Instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do tego rejestru. Wpis do rejestru wywołuje takie same skutki prawne, jak wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Każdy instytut ma osobną księgę rejestrową. Dane udostępniamy w formie elektronicznej (pliki w formacie xlsx) w Biuletynie Informacji Publicznej. Możliwe jest też wydanie odpisu lub wyciągu.

Za rejestr odpowiada Biuro Organizacyjno-Majątkowe.Załączniki:

Centrum Badań Kosmicznych PAN
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
Instytut Agrofizyki PAN
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Instytut Badań Literackich PAN
Instytut Badań Systemowych PAN
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Instytut Biologii Medycznej PAN
Instytut Biologii Ssaków PAN
Instytut Botaniki PAN
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Chemii Organicznej PAN
Instytut Dendrologii PAN
Instytut Farmakologii PAN
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Instytut Fizjologii Roślin PAN
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
Instytut Fizyki PAN
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Instytut Genetyki Roślin PAN
Instytut Geofizyki PAN
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Instytut Historii Nauki PAN
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
Instytut Języka Polskiego PAN
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Instytut Matematyczny PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Instytut Nauk Prawnych PAN
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Instytut Oceanologii PAN
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Instytut Paleobiologii PAN
Instytut Parazytologii PAN
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Instytut Slawistyki PAN
Instytut Studiów Politycznych PAN
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Instytut Sztuki PAN
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Muzeum i Instytut Zoologii PAN