Prowadzimy rejestr instytutów naukowych PAN. Instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do tego rejestru. Wpis do rejestru wywołuje takie same skutki prawne, jak wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Każdy instytut ma osobną księgę rejestrową. Dane udostępniamy w formie elektronicznej (pliki w formacie xlsx) w Biuletynie Informacji Publicznej. Możliwe jest też wydanie odpisu lub wyciągu.

Za rejestr odpowiada Biuro Organizacyjno-Majątkowe.Załączniki:

Centrum Astronomiczne PAN
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
Instytut Agrofizyki PAN
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Instytut Badań Literackich PAN
Instytut Badań Systemowych PAN
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Instytut Botaniki PAN
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Chemii Organicznej PAN
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Instytut Fizjologii Roślin PAN
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
Instytut Fizyki PAN
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Instytut Geofizyki PAN
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Instytut Historii PAN
Instytut Historii Nauki PAN
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Instytut Języka Polskiego PAN
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Instytut Matematyczny PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Instytut Oceanologii PAN
Instytut Paleobiologii PAN
Instytut Parazytologii PAN
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Psychologii PAN
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Instytut Studiów Politycznych PAN
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN
Muzeum i Instytut Zoologii PAN