Prowadzimy rejestr instytutów naukowych PAN. Instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do tego rejestru. Wpis do rejestru wywołuje takie same skutki prawne, jak wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Każdy instytut ma osobną księgę rejestrową. Dane udostępniamy w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. Możliwe jest też wydanie odpisu lub wyciągu.

Do tej pory dane z rejestru publikowaliśmy w internecie w formacie pdf. W trosce o zapewnienie dostępności cyfrowej pracujemy obecnie nad plikami xls. Udostępnimy je wkrótce, a na razie zapraszamy do korzystania z plików pdf.