Komisja rewizyjna kontroluje działalność finansową i gospodarczą Akademii, w tym:

 • wykonanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium PAN oraz decyzji prezesa Akademii,
 • działalność Kanclerza PAN,
 • gospodarowanie mieniem Akademii. 

 

Ponadto opiniuje projekty: programów rozwoju Akademii, budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii, planów finansowych oraz sprawozdania z ich wykonania. 

Uchwala plan i harmonogram kontroli na rok budżetowy i przedstawia je Prezydium PAN.

 

Skład: 

 

 • przewodnicząca: prof. Małgorzata Mańka, członek korespondent PAN
 • zastępca przewodniczącej: prof. Bogusław Major, członek korespondent PAN
 • członkowie:
  • prof. Stanisław Gomułka, członek korespondent PAN
  • prof. Marek Krawczyk, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Feliks Przytycki, członek korespondent PAN
  • prof. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent PAN
  • prof. Ireneusz Walaszczyk, członek korespondent PAN

 

Kontakt:  

 

Polska Akademia Nauk 

Komisja rewizyjna 

 

Pałac Kultury i Nauki 

pl. Defilad 1 

00-901 Warszawa 

skrytka pocztowa 24

 

tel. +48 22 182 61 12 

fax +48 22 182 70 50 

komisja.rewizyjna@pan.pl