Akademia Młodych Uczonych (AMU) została powołana w 2010 r. Jej członków wybiera Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38. roku życia i mają co najmniej stopień naukowy doktora. Kadencja członka AMU trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych badaczy. Przedstawia opinie i programy dotyczące spraw nauki. Organizuje debaty, dyskusje i konferencje. Promuje naukę i upowszechnia standardy etyczne wśród młodych pracowników naukowych.

Skład:

 • przewodniczący – dr hab. Karol Palka
 • zastępca przewodniczącego – dr Jacek Kolanowski
 • zastępczyni przewodniczącego – dr hab. Monika Kwoka
 • zastępca przewodniczącego – dr Krzysztof Nowak
 • członkowie:
  • dr hab. Anna Ajduk
  • prof. Anna Brożek
  • dr hab. Justyna Cybulska
  • dr hab. Dorota Czajkowska-Szczykowska
  • dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska
  • dr hab. Anna Fabijańska
  • dr hab. Wojciech Fendler
  • dr Krzysztof Fic
  • dr hab. Piotr Kuświk
  • prof. Dominika Latusek-Jurczak
  • dr hab. Monika Kędra
  • prof. Przemysław Perlikowski
  • prof. Przemysław Wachulak
  • dr hab. Katharina Boguslawski
  • dr hab. Anna M. Czarnecka
  • dr hab. Marta Gmurek
  • dr hab. Przemysław Gorzelak
  • dr hab. Adrian Jusupović
  • dr hab. Miłosz Kadziński
  • dr hab. Mateusz Kwaśnicki
  • dr hab. Marcin Magierowski
  • dr hab. Paweł Malinowski
  • dr hab. Małgorzata Nowacka
  • dr hab. Jan Poleszuk
  • dr hab. Marek Skrzypski
  • prof. Artur R. Stefankiewicz
  • dr hab. Mateusz Strzelecki
  • dr Agata Zysiak

Kontakt:

Polska Akademia Nauk
Akademia Młodych Uczonych


Pałac Kultury i Nauk
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24


tel. +48 22 182 68 60
fax +48 22 182 70 50

amu@pan.pl

Więcej informacji na stronie AMU.